Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o. Sulęcińska 19, 66- 435 Krzeszyce Tel/Fax +48 (95) 757 32 34 email biuro@prefabet.net.pl
 Tytuł projektu:


Nabycie nowoczesnego węzła betoniarskiego w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych prefabrykatów z betonu cementowo - polimerowego we wsi Krzeszyce

 

Cel główny:

Celem głównym przedsiębiorstwa w ramach przedmiotowego projektu jest rozwój produktów w

ofercie Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o. o. poprzez zwiększenie

zastosowania innowacji w działalności Spółki.

 

Cel szczegółowy:

Celami szczegółowymi projektu są natomiast:

1. innowacyjność wdrażanych rozwiązań – w wyniku realizacji projektu Spółka wzbogaci swój

portfel innowacyjnych produktów o innowacyjne produkty w postaci studni kanalizacyjnych oraz

zbiorników do szamb.

2. zaspokajanie potrzeb Klientów - spółka na bieżąco monitoruje i bada potrzeby Odbiorców -

tworzy rozwiązania produktowe odpowiadające specyfice danego odbiorcy.

3. kompleksowość oferty – przedsiębiorstwo stara się na bieżąco wprowadzać do oferty nowe

produkty.

Okres realizacji: 1.07.2017r – 31.08.2018r

Kwota dofinansowania z UE : 626 108,03

 
 
      
Drukuj  

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o.
ul. Sulęcińska 19, 66- 435 Krzeszyce
Tel +48 95 757 33 30
Fax +48 95 75 79 240
email: biuro@prefabet.net.pl