Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o. Sulęcińska 19, 66- 435 Krzeszyce Tel/Fax +48 (95) 757 32 34 email biuro@prefabet.net.pl
 BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE

Nasza firma jest producentem studni przeznaczonych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz sieci energetycznych wraz z osprzętem podstawowym jak i pokrewnym. Wśród produktów przeznaczonych dla budownictwa telekomunikacyjnego wymienić można:
• studnie SK-1
• studnie SK-2
• studnie SKR-1
• studnie SKR-2
• studnie SKMP-4
• szczudła 
• dyle
Prowadzimy również, wykonawstwo wyrobów betonowych i żelbetowych wg. indywidualnego projektu i zapotrzebowania. 


  SK-1 

Studnia SK-1 - przeznaczona dla ciągu kanalizacji jednootworowej jako studnia przelotowa lub końcowa

Dane techniczne

Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa

Wariant 1

- korpus żelbetowy górny
- korpus żelbetowy dolny
- nakrywa zabetonowana 50x50
- dno z odwodnieniem do SK-1


Wariant 2

- korpus żelbetowy górny
- korpus żelbetowy dolny
- nakrywa z wywietrznikiem 50x50
- dno z odwodnieniem do SK-1

 


  SK-2

           

StudniaSK-2 - przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwu otworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna

Dane techniczne:

Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa

Wariant 1

- korpus żelbetowy górny
- korpus żelbetowy dolny
- nakrywa zabetonowana 50x50 
- nakrywa z wywietrznikiem żeliwnym 50x50
- rama z kołnierzem 100x50 z oblewką


Wariant 2

- korpus żelbetowy górny
- korpus żelbetowy dolny
- nakrywa z wywietrznikiem 100x60
- rama z kołnierzem 100x60 z oblewką

 


  SKR-1

Studnia SKR-1 - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.

Dane techniczne

Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako czteroelementowa,

Opis

- korpus żelbetowy
- nakrywa zabetonowana 50x50
- nakrywa z wywietrznikiem żeliwnym 50x50
- rama z kołnierzem 100x50 z oblewką
- dno z odwodnieniem do SKR-1

 


  SKR-2

Studnia SKR-2 -przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci kablowych rozdzielczych w kanalizacji 2-otworowej.Może pełnić również funkcję studni odgałęźnej lub narożnej.

Dane techniczne

Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa

Wariant 1

- korpus żelbetowy górny
- korpus żelbetowy dolny
- nakrywa zabetonowana 50x50
- nakrywa z wywietrznikiem żeliwnym 50x50
- rama z kołnierzem 100x50 z oblewką

Wariant 2

- korpus żelbetowy górny
- korpus żelbetowy dolny
- nakrywa z wywietrznikiem żeliwnym 100x60
- rama z kołnierzem 100x50 z oblewką

 


   SKMP-4

Studnia SKMP-4 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 24-otworowej (4 otwory w warstwie).

Dane techniczne:

Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa:

Opis

- korpus żelbetowy górny
- korpus żelbetowy dolny
- nakrywa z wywietrznikiem żeliwnym 100x60
- rama z kołnierzem 100x50 z oblewką

 


   SZCZUDŁA

Szczudła żelbetowe stosowane są do słupów drewnianych przy budowie i przebudowie telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

Dane techniczne

- masa m = 190 kg
- beton B - 25
- stal
- zbrojenie główne - 34GS
- strzemiona - St0S

 


   DYLE

Dyle służą jako pokrywy studni kablowych murowanych.

Dane techniczne

- masa m = 60-80 kg
- beton B - 25

 

 
 
      
Drukuj  

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o.
ul. Sulęcińska 19, 66- 435 Krzeszyce
Tel +48 95 757 33 30
Fax +48 95 75 79 240
email: biuro@prefabet.net.pl