Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o. Sulęcińska 19, 66- 435 Krzeszyce Tel/Fax +48 (95) 757 32 34 email biuro@prefabet.net.pl
 CERTYFIKATY

Od początku naszego istnienia dla Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Betonów ‘Prefabet K-ce’ Sp. z o.o. głównym celem była satysfakcja Naszych Klientów. Właśnie dlatego zawsze stawialiśmy na najwyższą jakość naszych wyrobów i usług.  Wyrazem naszych dążeń są liczne Certyfikaty uzyskane przez firmę.

ISO 9001:2000

Chcąc zapewnić najwyższe standardy oferowanych produktów usług Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Betonów ‘Prefabet K-ce’ Sp. z o.o  wdrożyło model zintegrowanego systemu zarządzania uzyskując Certyfikat Jakości ISO 9001:2000

ZNAK BUDOWLANY

Znak budowlanym „B” przyznawany jest w ramach krajowego systemu znakowania wyrobów budowlanych. Świadczy o tym, że dany towar został poddany atestacji według wymogów Polskich Norm Budowlanych i Aprobat Technicznych. Wykaz wyrobów mających świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyrobów zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest  w systematycznie wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. „Katalog obowiązujących aprobat technicznych".

ZAKŁADOWA KONTROLA JAKOŚCI

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG, którego posiadanie przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności. 
Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta.
Działania Zakładowej Kontroli Produkcji obejmują:
a) sprawdzenie surowców i składników do produkcji;
b) kontrole i badania przeprowadzone w czasie produkcji zgodnie z ustaloną częstotliwością;
c) kontrole i badania prowadzone na wyrobach finalnych, zgodnie z częstotliwością, podaną specyfikacjach  technicznych. 
 
      
Drukuj  

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o.
ul. Sulęcińska 19, 66- 435 Krzeszyce
Tel +48 95 757 33 30
Fax +48 95 75 79 240
email: biuro@prefabet.net.pl